Alles voor Vincent review – het leven van Jo Bonger

de review voor de banner alles voor vincent

Table of Contents

De geschiedenis over van Gogh is vaak het verhaal van Vincent en Theo van Gogh, twee broers die echte broederliefde voor elkaar voelden, en samen onbewust het fundament legden voor de artistieke grootheid die we nu kennen.
De weg daarnaar toe kon niet zonder worden afgelegd zonder Jo Bonger, de vrouw van Theo. Door de biografie alles voor Vincent stapt ze nu op het toneel. Deze review gaat over haar toewijding voor het werk van Vincent en het werk van de biograaf.

Ik koos voor deze biografie door mijn liefde voor de kunst

Ik ben door de serie Krabbé zoekt… me gaan interesseren voor de kunst. Daarnaast ben ik ook gek van boeken. 😉

Dus was het niet zo gek dat ik begon in de biografie alles voor Vincent. Een goede keuze bleek achteraf.

Het leven van Jo Bonger

Het leven Jo Bonger begon in Amsterdam. In een gewoon gezin groeit ze op en maakt ze kennis met de literatuur. Het lezen van boeken is haar grote hobby. Ze schrijft ook regelmatig in haar dagboek. We zien in haar studentenjaren een vrouw die zoekende is naar een manier om goed te leven. Ze correspondeert hierover met haar broer, die Jo niet spaart. Niettemin rond Jo meerdere studies af en is docente op verschillende scholen. Haar broer is dat moment woonachtig in Parijs, en is een vriend van Theo van Gogh, de man die Jo bijna uit het niets ten huwelijk vraagt. Het moment is alleen nog niet daar. Jo voelt namelijk liefde voor een andere man. Als daar later niets uit voort bloeit, zegt ze ja op Theo’s aanzoek.

Een nieuw leven

Jo wilde altijd al weg uit de omgeving van haar ouderlijk huis. Zoals bij zoveel ouders lag de band van Jo met haar ouders compliceert. Theo was wel kunsthandelaar en leidde een heel ander bestaan. Dit leven zou de aanloop worden naar Jo’s latere werk: het promoten van het werk van haar zwager.

Een kort maar gelukkig huwelijk

Helaas mocht het huwelijk van Jo en Theo maar kort duren. Al vanaf het begin van hun huwelijk kwakkelde Theo met een slechte gezondheid. Die alleen maar verder achteruit ging na de dood van Vincent. Hier later meer over. Daarnaast was er ook goed nieuws te melden: de geboorte van hun zoon Vincent, vernoemd naar zijn oom.

Kennismaking met Vincent

Theo vertelde Jo al snel over de benarde situatie van zijn broer Vincent, die op dat moment in een inrichting zat. Jo had hier begrip voor en zei dat ze er naar uitkeek om Vincent beter te leren kennen.

Jo en Vincent schreven elkaar ook brieven waarin Jo aangaf de kunst van haar zwager te waarderen. Dit zou een grote rol spelen in het nalatenschap van de schilder.

Jo heeft Vincent enkele keren mogen ontmoeten voordat hij overleed. Het trieste was dat Jo op de hoogte werd gehouden door brieven over de laatste uren van Vincent. Terwijl ze hoopte op verbetering begroef Theo zijn broer.

Leren over kunst

Wat opvalt is dat Jo bij haar aankomst in Parijs nog weinig weet over kunst. Dit is natuurlijk ook niet zo gek, ze had zich er nog maar enkele keren in verdiept. Ze was echter op dat moment op de plek van de kunst. Theo verkocht de kunst van Paul Gauguin. Dan praat je meteen over het hoogste niveau van kunst. Ze leert van Theo dat kunst je een spirituele ervaring moet geven. Een schilderij moet iets met je doen. Dit gegeven brengt ze later in de wereld, van New York tot Wenen.

De dood van Theo

Theo heeft de dood van zijn geliefde broer nooit kunnen verwerken. Het bracht hem een geestesziekte waaraan hij overleed. Jo is 28, moeder van een baby en erfgenaam van een enorme kunstverzameling. Haar besluit om de schilderijen van Van Gogh te promoten, is beslissend geweest voor de kunstgeschiedenis.

Dit is een bijzonder besluit, want het werk van Vincent van Gogh was nog niet zo populair. Recensenten hadden er een lovende recensie over geschreven. Maar het was Jo’s beslissing om actief naam te maken van het werk dat haar meteen boeide. We zien in dit gedeelte van de biografie dat Jo zich niet verschuilt in de slachtofferrol maar kiest voor de mogelijkheden.

Pension

Om een inkomen te genereren vertrok Jo naar Laren om een pension te openen. Het gaf haar de ruimte om ook verder te werken aan het imperium. Ik heb hier bewondering voor, aangezien je steeds andere en vreemde mensen in je huis hebt. Je moet het maar willen.

Een passend netwerk

Dankzij een goed netwerk kon Jo haar werk om de schilderijen te promoten voortzetten. Het was bijvoorbeeld de schilder Émile Bernard die haar aan het begin hielp met de eerste tentoonstellingen.

We leren door dit netwerk ook dat er in die tijd ook kritiek was op de schilderijen van Vincent van Gogh. Dit kunnen we ons nu moeilijk voorstellen, want de bewonderaars voor Van Gogh staan in rijen voor het museum met dezelfde naam.

Vincent Van Gogh had hier zelf een mooie quote over:

Ik kan niet het feit veranderen dat mijn schilderijen niet verkopen. Maar de tijd zal komen dat mensen zullen erkennen dat zij meer waard zijn dan de waarde van de verf die ik heb gebruikt in het schilderij

Vincent van Gogh

Al dan niet onbewust had Jo dezelfde instelling, die ze nodig had om de kritiek te negeren en de groep van grote bewonderaars te vergroten.

Het vertalen van brieven

Wat sommige mensen niet weten is dat Vincent van Gogh heel veel brieven schreef. De meeste waren gericht aan zijn broer Theo.

Theo bewaarde alle brieven van zijn broer, waardoor Jo een gigantische verzameling had aan gedachtes van de schilder. Je krijgt echt een inkijkje in zijn hoofd.

Jo zal haar hele leven brieven blijven vertalen en ze aanbieden aan uitgevers. De Engelse vertegenwoordigers wouden in ruil een van de vijf zonnebloemen hebben. Dit zou de aanzet zijn voor het boek een leven in brieven, dat de belangrijkste brieven telt. Zie in de video hieronder een exemplaar van de zonnebloemen.

Twee vrouwen

Jo was niet de enige vrouw die aan het begin van de twintigste eeuw dol was op het werk van Vincent van Gogh. Ook Helene Kröller-Müller, een steenrijke vrouw kocht was fan van de schilderijen. Ze was daarnaast ook vermogend, en kon daardoor een grote van Gogh collectie opbouwen.

Hierdoor ontstond een situatie van twee promotors die verschillend te werk gingen. Jo bracht in kleine hoeveelheden schilderijen op de markt, en anderzijds Helene Kröller-Müller, die schilderijen in grote hoeveelheden in een keer kocht. Het contrast kon niet groter zijn. Volgens het werk van de biograaf hebben de twee vrouwen elkaar nooit ontmoet, ondanks hun gemeenschappelijke passie voor het werk van Vincent van Gogh.

Politiek actief

Jo was niet alleen bezig met de kunst. Ze was ook lid van SDAP, de voorloper van de huidige PvdA. Ze deed mee aan verschillende demonstraties, doneerde geld aan de partij en had sympathie voor de arbeiders.

We kunnen van Jo leren dat je niet aan de zijlijn moet blijven staan, maar moet opkomen voor je idealen. Dit heeft Jo tot het laatst gedaan.

Herbegraven van Theo

De beroemde graven van de gebroeders Van Gogh zijn er gekomen door het werk van Jo. Ze vond namelijk dat de twee broers bij elkaar moesten liggen. Hiervoor kocht ze eeuwige grafrechten en liet haar echtgenote naast zijn broer herbegraven. Hierbij was iedereen aanwezig. De biograaf schets daarbij een goed beeld van de emotionele stemming.

Eens een Van Gogh, altijd een Van Gogh

Ondanks dat Jo kort getrouwd was met Theo bleef ze verbonden aan de familie. Ze onderhield goed contact met de moeder en zus van Van Gogh. Voor die laatste regelde ze ook de verzorging in een verpleeghuis toen ze leed aan psychische problemen. Het geld vergaarde Jo door schilderijen te verkopen van Vincent. Zijn werk had al snel meer waarde gekregen. 💪

Alles voor Vincent review – mijn mening

Ik vind dat je deze biografie moet lezen. De rol van Jo Bonger is ten eerste onderbelicht en ten tweede leer je hoe de roem van Vincent Van Gogh is ontstaan.

Maar het allerbelangrijkste is dat je de veerkracht ziet van deze vrouw. Ze beschikt door tragische omstandigheden ineens over een van de beroemdste kunstcollecties. Vervolgens vaarde ze haar eigen koers en vroeg ze vanaf het begin een hoge prijs voor de schilderijen. Dit schrok sommige kopers af, maar het zorgde ook voor meer waardering.

Ik heb ook een paar punten van kritiek, aangezien de meeste brieven in het Frans zijn zonder dat er een vertaling bij staat.

Deze brieven zijn voor me door beperkte kennis over de Franse taal dus onleesbaar. Dit is jammer, aangezien je door de brieven nog een beter beeld van Jo krijgt.

Verder wordt er ook vaak een schilderij geciteerd. Het had leuker geweest om een foto van de belangrijkste werken te voegen in deze biografie zodat je er een beter beeld van krijgt.

Maar als je geïnteresseerd bent in kunst of Van Gogh moet je deze biografie zeker lezen.

Je leert echt veel van en het inspireert je.

Kom meer te weten over boeken